počet produktů
0
cena nákupu
0 czk
měna: czk
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 3
Dnes: 29
Celkem: 3141245

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://www.inchworm.cz/ a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu http://www.inchworm.cz/ je:

  Michal Richtář,

  Volduchy 361
  338 22 Volduchy,

  IČO:64401391
  DIČ:CZ7501290621

  ICQ inchworm 449-148-542

  email: inchworm@inchworm.cz
  telefon: 724366060

  Živnostenský úřad Rokycany, č.j.: Rgm 1181/96

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.inchworm.cz/, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce. Ceny za zboží jsou uvedené včetně všech daní a zákonných poplatků.
 7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.
 9. Způsob balení a vlastní barevné provedení zboží v nabídce je variabilní podle šarže a dovozce (tedy i výrobce - kvalita je vždy totožná). Fotografie mají pouze informativní charakter.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

 1. Vámi objednané zboží Vám bude zasláno
  - kurýrní služba PPL/GLS, kdy dopravné a balné hradí příjemce, a činí částku od 109 Kč. Tato částka je závislá na váze balíku. V případě zaslání na dobírku činí dopravné, balné a doběrečné od 149 Kč. Tato částka je závislá na váze balíku.
  Odeslání skladově dostupných položek zpravidla 1x za týden, stejný termín platí po naskladnění položek. Tento termín platí pro zaslání na dobírku nebo po připsání platby při platbě převodem.
  - Česká pošta, kdy dopravné a balné hradí příjemce, a činí částku od 119 Kč. Tato částka je závislá na váze balíku. Na dobírku nezasíláme.
  Odeslání skladově dostupných položek zpravidla do 10 - 14ti dní, stejný termín platí po naskladnění položek. Tento termín platí pro zaslání na dobírku nebo po připsání platby při platbě převodem.
  - Uloženka - platba předem 49,-, v případě dobírky 69,-. Váhové a rozměrové omezení zásilek!
  • Maximální hmotnost zásilky = 15 kg
  • Maximální rozměry zásilky = 80 x 60 x 42 cm
  • Maximální výše dobírky = 50.000 Kč
  Odeslání skladově dostupných položek zpravidla do 14ti dní, stejný termín platí po naskladnění položek. Tento termín platí pro zaslání na dobírku nebo po připsání platby při platbě převodem. Pobočky k dohledání na www.ulozenka.cz
  - Předání v Rokycanech (telefonická domluva místa a času předání) - 29,-
  - Předání v Plzni (telefonická domluva místa a času předání) - poplatek 49,-
  - Vyzvednutí na adrese firmy ve Volduchách (po předchozí domluvě termínu předání) - zdarma
  Při objednávkách nad CZK 3.000,- je doručení kurýrní službou ZDARMA.
 2. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla 1x týdně (jak po připsání platby, tak v případě dobírky). V případě, že není zboží skladem, je zboží odesláno nejbližším svozem po naskladnění.
 3. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte v rubrice "Napište nám...".

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://www.inchworm.cz/ a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.
 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím nebo konečným uživatelem
 • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
 • Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše zákazník protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.
 • Záruční lhůta se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.
 • Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení a záručního listu. Dále je nutné přiložit přesný popis závady.
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
 • Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromně apod.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
 • Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.
 • Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
 • Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy.

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

 1. Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku.
 2. Stejně tak má zákazník povinnost odeslat prodávajícímu ve 14ti denní lhůtě oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí, ve 14ti denní lhůtě, zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zpět se vrací částka vč. poštovného (k zákazníkovi) ve výši nejnižšího nabízeného poštovného. Prodávající nevrací částku za poplatky související s vrácením zboží = v případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží zákazník.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Reklamační řád

 1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://www.inchworm.cz/ reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
 2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: inchworm@inchworm.cz
  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

  Upozornění:
  V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

 

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu a společnosti Webczech s.r.o.


Využíváme služby Ověřeno zákazníky, e-mailová adresa zákazníka bude předána Provozovateli portálu Heureka.cz
(Allegro Group CZ, s.r.o., IČ: 24725382, se sídlem Karolinská 650/1, Praha 8, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 169090)

jakožto zpracovateli osobních údajů za účelem přípravy a odeslání Dotazníku (ve smyslu § 11 odst. 1 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).